Derfor skal du bruge teambuilding

Formålet

Formålet er at synliggøre teamets og den enkeltes stærke og svage sider og forholde sig til forskellighederne og bruge dem dynamisk. Man skal bruge dem som ressourcer frem for begrænsninger. Det handler om at medarbejderne bliver synlige for hinanden, så alle kan give plads og tage hensyn til hinanden. Målet er arbejdsglæde og kvalitet. En glad medarbejder er lig med en større omsætning – og en sjovere hverdag.

Hellere dygtiggøre og uddanne dine medarbejdere og risikere at de rejser, end ikke at uddanne dem og risikere at de bliver.

_Y3A8530

_MGL8689

Nedbryd siloerne

Når man som virksomhed opbygger nye afdelinger eller sammenlægger, har man brug for at nedbryde barierer. En fusion kan få mennesker til at frygte det uvisse. Som personer har vi brug for en høj grad stabilitet og kun en smule forandring ad gangen. Derfor er det vigtigt at komme godt fra start og få skabt klarhed om fælles mål, arbejdsgange og spilleregler, så alle hurtigt får skabt den fornødne ro og stabilitet.

Brug kapsejlads bådene i processen. Resultatet er et team, der trækker i samme retning. I bliver derved mere effektive og i stand til at levere de ønskede resultater.

Dagens indhold

DKsejlsport tilbyder teamopbygning for nye eller nyfusionerede teams, med bådene som omdrejningspunkt. Vi tager altid afsæt i teamets fælles opgaver på båden og krav om resultater. På kapsejladsbådene kan vi arbejde intensivt med roller, ansvar, fælles rutiner, spilleregler og teamets samarbejdsgrundlag. Alt sammen noget der let relateres til arbejdspladsen og gruppens hverdag.

Nogle teams har haft vanskelige betingelser for det nye samarbejde og er kommet dårligt fra start. Øvelsen i at sejle en kapsejladsbåd, hjælper med at få skabt nye og bedre samarbejdsformer og kommunikationsmønstre i teamet.

Personprofiler og teamprofiler kan indgå i forløbet. I kan benytte interne eller eksterne kunsulenter. DKsejlsport har gode samarbejdspartnere. Tidligere er Insights Personprofil brugt med stor success til ovenstående.

Det er vigtigt at komme godt fra start, så i sammen skaber de rigtige rutiner, spilleregler og gode vaner.

Kopi af _MGL0799

Målet

Teambuilding skal få en gruppe medarbejdere til at fungere som et hold. Dette opnås bl.a. via praktiske samarbejdsøvelser, hvor medarbejderne skal:

 

– benytte hinandens færdigheder
– have fælles opfattelse af målsætninger og fremgangsmåder
– føle fælles forpligtelse over for opgaveløsningen og for hinanden
– udvise fælles ansvar for gruppens resultater.

Alt sammen noget der er en nødvendighed på en sejlbåd.

Teambuilding er en metode til at opbygge samarbejdet i en gruppe. En metode til at undgå trættende konflikter, fx fordi gruppen går i gang med en opgave uden at overveje, hvad de ønsker og frygter i forhold til projektet og til hinanden – og uden planer for, hvordan de vil løse evt. problemer i gruppen.

Strategien

Teambuilding består groft sagt af to faser. Først etableres et fælles fodslag omkring det rent formelle og dernæst arbejdes med praktiske samarbejdsøvelser.

–       Rammerne
–       Retningen
–       Reglerne
–       Rollerne
–       Relationerne

Når der er fælles forståelse af de 5 R’er, begynder de praktiske samarbejdsøvelser, hvor deltagerne bringes i situationer, der udfordrer deres evne til at kommunikere, planlægge, uddelegere osv.

Øvelserne kan indeholde alverdens indslag, alt efter om de skal fremme fælles fortællinger, sætte fokus på rollefordelingen, på konflikthåndteringen, uddelegeringen af arbejdesopgave eller noget andet. Samtidig er det et selvstændigt mål at give gruppen en god fælles oplevelse, selvom situationerne vil være udfordrende og muligvis flytte grænser for den enkelte.

BLIV BEDRE SOM HOLD

landkort

Aarhus

I Aarhus har vi en base i Kaløvig, men kan også afholde events tættere på byen. Eksempelvis foran Dok1 med det nye Aarhus Sailing Center som base. Læs mere om teambuilding i Aarhus.

Middelfart

I Middelfart laver vi sammen med Match Racing Denmark store teambuilding-arrangementer, da der ligger hele 18 store både. Læs mere om teambuilding i Middelfart.

København

Ønsker du teambuilding i hovedstadsområdet har vi sammen med KDY og Skovshoved Sejlklub mulighed for at skabe et event for dine medarbejdere på Øresund.