Kick-off - det nye team

Mange teams og grupper oplever, at fusioner og sammenlægninger tager tid. Gamle vaner og mønstre er svære at slippe af med og ”vi” – ”de” mentaliteten skaber en barriere for et godt samarbejde. Derfor er det vigtigt at komme godt fra start og få skabt klarhed om fælles mål, arbejdsgange og spilleregler. Det er også vigtigt at tale åbent om holdninger og værdier for samarbejdet.

Brug kapsejlads bådene i processen. Resultatet er et team, der trækker i samme retning. I bliver derved mere effektive og i stand til at levere de ønskede resultater.

Indhold

DKsejlsport tilbyder teamopbygning for nye eller nyfusionerede teams, med bådene som omdrejningspunkt. Vi tager altid afsæt i teamets fælles opgaver på båden og krav om resultater. På kapsejladsbådene kan vi arbejde intensivt med roller, ansvar, fælles rutiner, spilleregler og teamets samarbejdsgrundlag. Alt sammen noget der let relateres til arbejdspladsen og gruppens hverdag.

Nogle teams har haft vanskelige betingelser for det nye samarbejde og er kommet dårligt fra start. Øvelsen i at sejle en kapsejladsbåd hjælper med at få skabt nye og bedre samarbejdsformer og kommunikationsmønstre i teamet.

Personprofiler og teamprofiler kan indgå i forløbet. I kan benytte interne eller eksterne kunsulenter. DKsejlsport har gode samarbejdspartnere. Tidligere er Insights Personprofil brugt med stor success til ovenstående.

Det er vigtigt at komme godt fra start, så I sammen skaber de rigtige rutiner, spilleregler og gode vaner.