Strategien bag teambuilding:

Teambuilding består groft sagt af to faser. Først etableres et fælles fodslag omkring det rent formelle og dernæst arbejdes med praktiske samarbejdsøvelser.

-       Rammerne

-       Retningen

-       Reglerne

-       Rollerne

-       Relationerne

Når der er fælles forståelse af de 5 R'er, begynder de praktiske samarbejdsøvelser, hvor deltagerne bringes i situationer, der udfordrer deres evne til at kommunikere, planlægge, uddelegere osv.

Øvelserne kan indeholde alverdens indslag, alt efter om de skal fremme fælles fortællinger, sætte fokus på rollefordelingen, på konflikthåndteringen, uddelegeringen af arbejdesopgave eller noget andet. Samtidig er det et selvstændigt mål at give gruppen en god fælles oplevelse, selvom situationerne vil være udfordrende og muligvis flytte grænser for den enkelte.