Målet med teambuilding

Teambuilding skal få en gruppe medarbejdere til at fungere som et hold. Dette opnås bl.a. via praktiske samarbejdsøvelser, hvor medarbejderne skal:

- benytte hinandens færdigheder

have fælles opfattelse af målsætninger og fremgangsmåder

- føle fælles forpligtelse over for opgaveløsningen og for hinanden

- udvise fælles ansvar for gruppens resultater.

Alt sammen noget der er en nødvendighed på en sejlbåd.

Teambuilding er en metode til at opbygge samarbejdet i en gruppe. En metode til at undgå trættende konflikter, fx fordi gruppen går i gang med en opgave uden at overveje, hvad de ønsker og frygter i forhold til projektet og til hinanden - og uden planer for, hvordan de vil løse evt. problemer i gruppen.